پرش لینک ها

شکایات

شکایات خود را برای ما ارسال کنید

ما به سرعت به شکایات شما رسیدگی می کنیم.


پست الکترونیکی

می توانید شکایات خود را به پست الکترونیکی ما ارسال فرمایید.

واحد پشتیبانی

می توایند با واحد پشتیبانی در تلگرام تماس حاصل فرمایید.

ارتباط با مدیر سایت

در صورتی که شکایتی دارید که از روش های قبل قابل حل نیست می توانید با مدیر سایت ارتباط برقرار کنید.